Sagenhoek is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
Spoednummer:
033-4725000 Optie 1
Spoednummer: 033-4725000 Optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00

Praktijk visie

Wij voelen ons als individuele hulpverlener maar ook gezamenlijk als praktijk verantwoordelijk voor goede, laagdrempelige en continue huisartsgeneeskundige zorg, met oog voor de patiënt als individu, maar ook als onderdeel van gezin en maatschappij.  

Dit vertaalt zich in:

 • Integrale zorg, waarin oog is voor de lichamelijke, psychische en sociale aspecten die een rol spelen in het leven van de patiënt.
 • Service, waarin we streven naar een goede bereikbaarheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid.
 • Werken volgens richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en actuele wetenschappelijke inzichten.
 • Op de hoogte blijven van zowel inhoudelijke als organisatorische ontwikkelingen binnen de (huisartsen)zorg.
 • Streven naar een evenwicht tussen enerzijds eisen van de zorgverzekeraar en financiële bezuinigingen en anderzijds behouden van kwaliteit van zorg.
 • Kostenbewust handelen.
 • Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.
 • Voortdurende kwaliteitsverbetering dmv scholing en praktijk accreditering.
 • Projecten voor chronische zorg (Diabetes, COPD, Hartfalen, Ouderenzorg, Polyfarmacie, ondersteuning GGZ).
 • Projecten voor preventieve zorg (cardiovasculair, stoppen met roken, griepprik).
 • Het opleiden van een huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente en arts.
 • Het streven naar optimale en uniforme communicatie naar patiënten en andere spelers in het veld.
 • Een opgeruimd, schoon en toegankelijk praktijkpand.
 • Aandacht en zorg voor hulpverleners onderling in de praktijk.