Sagenhoek is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
Spoednummer:
033-4725000 Optie 1
Spoednummer: 033-4725000 Optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00

Diabetes Spreekuur

Iedereen met Diabetes Mellitus (suikerziekte) moet regelmatig gecontroleerd worden. Bij sommige mensen zal de internist dit doen, maar bij de meeste mensen worden de controles op de huisartsenpraktijk uitgevoerd. De controles zijn van belang om complicaties op de langere termijn te voorkomen.

De praktijkondersteuners Marlies Koelewijn en Rian Dijkhuisen voeren de jaarlijkse en 2 van de 3-maandelijkse controles bij de diabetes patiënten uit. Elk jaar wordt iedereen met diabetes mellitus minimaal eenmaal door de huisarts gezien.

Tijdens deze controles komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
* medicatie
* voetcontrole
* bloeddrukcontrole
* suikercontrole