Sagenhoek is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
Spoednummer:
033-4725000 Optie 1
Spoednummer: 033-4725000 Optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00

Cursus: Minder Piekeren

Cursus Minder piekeren

Voor wie

Voelt u zich bij alledaagse gebeurtenissen snel somber, angstig of gespannen? Of heeft de neiging veel te piekeren en zijn uw gedachten veelal negatief? Dan is deze cursus misschien iets voor u.

Psychische klachten zoals angst, somberheid en stress hebben alles te maken met uw gedachten. Wat we denken bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen.

Wat leert u in deze cursus?

Deze cursus duurt 4 weken en leert u hoe denken en het voelen sterk met elkaar in verband staat. U leert vaardigheden aan om uw eigen gedachten te onderzoeken en te veranderen.  Zo leert u zelf u klachten aan te pakken.

Onderwerpen:

  • De rol van gedachten

  • Denkpatronen doorbreken

  • Anders leren denken

  • De kunst van het uitdagen

Hoe gaan we te werk?

U krijgt een werkmap mee waarin opdrachten staan die u thuis kunt maken. Tijdens de cursus bespreken we dit met elkaar en wordt er geoefend. De cursus gaat uit van de situatie van nu en niet vanuit uw verleden. 

De groep bestaat uit ongeveer 6 personen.

Wanneer?

De groep wordt gegeven op 4 woensdagmiddagen van 13.30-15.30 uur.

Datums: 4 ,11 , 18 februari en 4 maart

Locatie:  Huisartsenpraktijk Sagenhoek, Paladijnenweg 613 in Amersfoort. Tel. 033-4725000.

Kennismakingsgesprek

Voordat u begint met de cursus, vindt een kennismakingsgesprek plaats met mw. G. Leusink poh-ggz. In dit gesprek krijgt u informatie en wordt samen met u gekeken of de cursus aansluit bij uw klachten en hulpvraag. Indien u meedoet wordt er 12,50 euro in rekening gebracht voor de aanschaf van de werkmap. Er wordt van u verwacht alle woensdagen aanwezig te kunnen zijn.

Aanmelding:U kunt zich aanmelden bij de assistente of via uw huisarts en poh-ggz.